Selasa, Januari 18, 2011

Kenali Tabika Perpaduan

Objektif
Bertujuan membentuk potensi kanak-kanak dalam semua aspek pertumbuhan diri yang seimbang, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif dengan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-prinsip Rukunegara.


Soalan Lazim

1.Bagaimanakah proses dan cara untuk melaksanakan pembukaan kelas Tabika  Perpaduan?
 1. Permohonan dari Kawasan Rukun Tetangga.
 2. Lawatan ke Premis untuk melihat & menilai kesesuaian kelas.
 3. Perlu perakuan dan dikemukakan kepada Pejabat Perpaduan Negeri.
 4. Perlu perakuan dan dikemukakan kepada Ibu Pejabat JPNIN.
 5. Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Pembukaan Kelas Tabika Perpaduan.
 6. Maklum keputusan terima/tolak kepada Pejabat Perpaduan Negeri untuk tindakan selanjutnya.
2. Apakah keistimewaan atau kelebihan Tabika Perpaduan berbanding tadika lain
 • Tabika Perpaduan berpengalaman sejak tahun 1976.
 • Mempunyai sebanyak 1643 kelas Tabika Perpaduan di seluruh Malaysia.
 • Menyemai nilai-nilai murni & perpaduan melalui kepelbagaian kaum.
 • Berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-prinsip Rukunegara.
 • Menggunapakai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.
 • Mempunyai Guru & Penolong Guru yang kreatif, inovatif & terlatih.
 • Dikawal selia oleh Pegawai Perpaduan Daerah & Komuniti Rukun Tetangga.
 • Terdapat Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan (JPTP) terdiri dari Ibu Bapa.
3. Siapakah yang wajar dihubungi untuk mendapatkan penjelasan lanjut  mengenai pelaksanaan dan pengendalian kelas Tabika Perpaduan
 • Pejabat Perpaduan Daerah – Pegawai Perpaduan Daerah @ Pembantu Pegawai.
 • Pejabat Perpaduan Negeri – Pegawai Unit Tabika, Bahagian Operasi.
 • Ibu Pejabat – Pegawai Unit Tabika, Bahagian Pembangunan Komuniti.
4. Apakah peranan Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan?
 • Membantu Guru/Penolong Guru berkaitan kelas Tabika Perpaduan.
 • Membantu menjaga kebajikan kelas dan kanak-kanak.
 • Bersama-sama menjayakan aktiviti berkaitan perpaduan.
 • Bersama-sama menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan kelas.
5. Apakah syarat atau kriteria pemilihan untuk menjadi kanak-kanak Tabika Perpaduan?
 • Ibu bapa berpendapatan kurang dari RM 1,500.00.
 • Kanak-kanak berumur 6 tahun diutamakan.
 • Pelbagai kaum.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan